Kurikulum

SEKOLAH KEBANGSAAN SEGAMBUT


OBJEKTIF
UNIT TADBIRAN & KURIKULUM


  • MENGOPTIMAKAN KEPAKARAN SUMBER MANUSIA KE ARAH PENGURUSAN ORGANISASI YANG TERBAIK.
  • MEMPERKASAKAN SEKOLAH SELARAS DENGAN HASRAT VISI DAN MISI 
  • MERAPATKAN JURANG SOSIAL YANG WUJUD DI ANTARA WARGA SEKOLAH DENGAN IBU BAPA.
  • MENANAMKAN SIKAP AKAUNTABILITI  DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB.
  • MEMBENTUK INSAN YANG SEIMBANG DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI KE ARAH KESEJAHTERAAN HIDUP.


MISI KURIKULUM


MEWUJUDKAN JARINGAN PENDIDIKAN YANG BERKESAN, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERSAHSIAH UNTUK MEWUJUDKAN MODAL INSAN YANG BERPOTENSI TINGGI BAGI MENCAPAI HASRAT NKRA (BIDANG KE 3)

VISI KURIKULUMMENCEMERLANGKAN MODAL INSAN MENJELANG 2020 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes